Dr. med. Jeannette Gjurić

Dr. med. Jeannette Gjurić, specijalistica je anesteziologije, reanimacije i intenzivne medicine te tradicionalne kineske medicine.

Jeannette Gjurić rođena je 1961. godine u Zagrebu gdje se  školovala te stekla diplomu na Medicinskom fakultetu 1986. godine. Odmah po završetku studija odlazi u Njemačku gdje nastavlja svoju izobrazbu. Specijalizira anesteziologiju u Nuernbergu, a potom s kolegama osniva privatni centar za dnevnu kirurgiju i terapiju boli u Roethenbachu.

Svoja znanja usavršavala je u Švicarskoj, Austriji, Italiji, a u nekoliko navrata i u Kini.

Specijalizirala se za akupunkturu i terapiju kineskim biljkama kod različitih vrsta bolova, glavobolje, poremećaja u probavnom sustavu, alergija, menstrualnih tegoba, poremećaja spavanja, te u pripremama trudnica za porod.

Tijekom specijalizacije, u Münchenu započinje s izobrazbom iz tradicionalne kineske medicine kod dr. Hempena i prof. Porkerta, svjetski priznatih stručnjaka na tom području i pionira kineske medicine u Europi.

Od 2003. godine dr. Gjurić živi i radi u Zagrebu gdje radi u poliklinici Sinteza.

Centar Medeor, holistički centar koji spaja njezinu ljubav prema zapadnoj i tradicionalnoj kineskoj medicine otvara 2020.godine.